Home

Welcome to My New Ведение блога Blog

  • About my academic year

    21.05.2020 от

    Hello, my name is Valery. Now I’ll tell you how our classes were being held. We had 3 classes in a week. The classes were done in a good atmosphere. Miss Angela was explaining the lesson to us and was giving examples from the society. We also organized a short but a meaningful movie-watching. This… Читать далее

  • Թեստ 12

    18.05.2020 от

    Գտեք 12,24 և15 թվերի միջին թվաբանականը:17 Գտեք 3 5/7 կոտորակի գրությունը անկանոն կոտորակի տեսքով:26/7 Գտիր թիվը, որի 2/3 մասը հավասար է 5/6:5/4 Գտեք հավասարումների համակարգի արմատները` x-y =4 xy=5 x1=5 x2=-1     5. Թվաբանական պրոգրեսիայում а, = 69 և Տ10֊ը հավասար է  հաջորդ  20 անդամների գումարին: Գտեք պրոգրեսիայի տարբերությունը:D=-2     6. 243 և 1 թվերի միջև տեղադրեք… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.